In opdracht van het Ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de WHO vertaalt, beheert en onderhoudt het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu de WHO gezondheidsclassificaties voor gebruik in Nederland en bevordert het de implementatie van deze classificaties door training, informatieverstrekking en advisering met betrekking tot de classificaties en hun (mogelijke) toepassingen.

De ICF, ICF-CY, ICD-10, ICPC-2 en CMSV zijn in het Nederlands online te raadplegen in de Classification Browser. Voor de aanvraag van gebruikslicenties op Nederlandstalige versies van WHO-classificaties en de WHODAS2.0, zie 'Aanvraag gebruikerslicentie'.

Meer weten over de WHO Familie van Internationale Classificaties?

Nieuwe versie ICD-10: 2021

Vanaf 1 januari 2021 wordt in Nederland een nieuwe versie van de ICD-10 van kracht, namelijk de ICD-10 2021. Deze bevat alle correcties en updates die tussen 2014 en 2020 zijn gaan gelden. Op de downloads en links pagina zal vanaf december 2020 een aangepast ICD-10 downloadbestand voor gebruik in de LBZ worden gepubliceerd, te weten ICD-10-2021v1.  

Deze nieuwe ICD-10 versie 2021 zal ook als nieuwe, driedelige boekenset worden uitgegeven door BSL. Meer informatie daarover vindt u hier.

Coronavirus

Op 25 maart 2020 heeft de World Health Organization (WHO) de ICD-10 emergency codes U07.1 van kracht verklaard voor registratie van 'COVID-19, virus geïdentificeerd', en U07.2 voor registratie van 'COVID-19, virus niet geïdentificeerd', te gebruiken met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020. Op de downloads en links pagina vindt u een aangepast ICD-10 downloadbestand voor gebruik in de LBZ, te weten ICD-10-2014v15vb, met publicatiedatum 31 maart 2020.  

Redesignation

Op 5 oktober 2017 heeft de WHO het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu voor een nieuwe periode van vier jaar (2017-2021) benoemd als WHO Collaborating Centre for the Family of International Classifications.

Ontvang de WHO-FIC nieuwsbrief

Bekijk hier de laatst verschenen WHO-FIC nieuwsbrief (2019-1), zoek nieuwsbrieven uit eerdere jaren of geef u hier op voor de halfjaarlijkse nieuwsbrief.

Coördinatie

C.H. van Gool
H. ten Napel
S. Brukx